Haldex jednotka

Častým projevem vadné jednotky je: informace o poruše jednotky na palubním počítači nebo diagnostice. Nefunkční ABS.

Celkový čas opravy a cena závisí na rozsahu poškození.